Nowelizacja rozporządzenia MEN

  1. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. 
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.