Konsultacje dla uczniów

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2020 r. uczniowie klas ósmych będą mogli skorzystać z konsultacji z przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski na terenie szkoły. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany uczniom przez wychowawcę. Poniżej znajduję się dokumenty, z którymi rodzic dziecka / opiekun prawny powinni się zapoznać oraz oświadczenie i deklaracja, które należy uzupełnić i przesłać mailem na adres szkoły lub dostarczyć do szkoły poprzz dziecko w dniu konsultacji.

  1. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły.
  2. Organizacja konsultacji w szkole w Głowaczowej.
  3. Oświadczenie rodzica.
  4. Deklaracja rodzica.
  5. Regulamin korzystania z biblioteki  w czasie pandemii.