Zdalne nauczanie

Zarządzenie nr 6/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głowaczowej

z dnia 25.03.2020 r.

w sprawie realizacji podstawy programowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

i w związku z wydłużeniem okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole do 10 kwietnia 2020 r. z powodu epidemii koronawirusa zarządzam, co następuje:

  • 1
  1. Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mają być realizowane zgodnie z podstawą programową w ramach kształcenia na odległość. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do kontaktu online z uczniami danej klasy za pośrednictwem Internetu (dziennika elektronicznego, poczty e-mailowej i różnych platform edukacyjnych) w ramach tygodniowego rozkładu zajęć, rejestrując przy tym ich obecność. Od 25 marca 2020 r.nauczyciele są zobligowani wpisywać do dziennika elektronicznego tematy i frekwencję. W temacie lekcji nauczyciele są zobowiązani podać, przy pomocy jakiej platformy edukacyjnej (innej formy zdalnej) kontaktują się z uczniami.
  1. Nauczyciele zobowiązani są również w w/w terminie monitorować, sprawdzać i oceniać wiedzę uczniów za pośrednictwem Internetu. Liczba sprawdzianów przeprowadzanych w danym dniu i tygodniu w danej klasie za pośrednictwem Internetu ma być zgodna z zapisami zawartymi w statucie szkoły oraz ma uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia i zapobiec nadmiernemu obciążeniu go.
  1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach kształcenia na odległość mogą korzystać z własnych materiałów, jak również z materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (np. z platformy edukacyjnej pl), Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
  1. Jeśli nauczyciele będą mieli trudności z prowadzeniem nauczania zdalnego w swoich domach, mogą korzystać ze sprzętu komputerowego dostępnego w szkole.
  1. Wychowawcy oddziałów zobowiązani są przypomnieć uczniom i rodzicom uczniów drogą internetową podstawowe zasady higieny pracy, dotyczące przygotowania miejsca do nauki w domu i stosowania komputera do nauki. Prowadząc zajęcia w ramach kształcenia na odległość, należy stosować zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
  1. Przypominam, że okres zawieszenia zajęć to czas, który uczniowie bezwzględnie powinni spędzać w domu i poświęcić nauce.
  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                         Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Głowaczowej

                                                                mgr Ewa Baryłecka

 

kwiecień 2020
pwścpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
1195249
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie
921
1160
5933
1181245
10424
64627
1195249

Twoje IP: 3.235.30.155
2020-04-09 22:11:22